Yhteistyö

Taloudellinen yhteistyö

Stragen Finland Oy on ollut Rinnakkaislääketeollisuus ry:n jäsen vuodesta 2020 lähtien. Rinnakkaislääketeollisuuden eettiset ohjeet edellyttää, että että jäsenyritykset ilmoittavat terveydenhuollon ammattilaisille, -organisaatioille ja potilasjärjestöille antamistaan rahanarvoisista eduista.

Rahanarvoisia etuja voivat olla palvelu- ja konsultointimaksut (esimerkiksi luennointi koulutustapahtumassa), kokous, tapahtumakustannus, koulutustuki (esim. konferenssimaksu sekä matka- ja majoituskustannukset), avustukset ja lahjoitukset. Aterioihin liittyvät kulut eivät pääsääntöisesti kuulu julkistettaviin etuihin, elleivät ne ole kiinteänä osana esimerkiksi kongressin rekisteröintimaksua tai terveydenhuollon organisaatioille suunnatun tuen osa. Myöskään informaatio- ja koulutusmateriaalit eivät kuulu ilmoitettaviin etuihin.

Stragen Finland on listannut raporttiin yhteenlasketut palkkiot ja lyhyen kuvauksen etuuden luonteesta. Jos terveydenhuollon ammattilainen ei ole antanut lupaa julkaista hänen saamaansa rahanarvoista etua koskevia tietoja, rahanarvoiset edut on laskettu yhteen. Tällöin ilmoitukseen on lisätty tieto terveydenhuolloin ammattilaisten lukumäärästä ja montako prosenttia kaikista vastaanottajista ei antanut suostumustaan julkistamiselle. Toimipaikka ilmoitetaan kaupunkitasolla.

Kalenterivuoden aikana annetut rahanarvoiset edut ilmoitetaan viimeistään seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä.