Käyttöehdot

1. Tämän Verkkosivuston Käyttöehdot.

Tämä Verkkosivusto on Stragen Pharma SA:n yksinomaista omaisuutta, ja se on tarkoitettu henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen käyttöösi ja tarjoamaan sinulle tietoa. Lue tähän asiakirjaan sisältyvät Käyttöohjeet huolellisesti, sillä kun käytät tätä Verkkosivustoa millä tahansa tavalla, sinun katsotaan hyväksyneen nämä Käyttöehdot. Hyväksyt edellä mainitun rajoituksetta tai varauksetta. Jos et hyväksy näitä Käyttöehtoja, älä käytä tätä Verkkosivustoa ja jätä siinä annetut tiedot huomioimatta.

Tällä Verkkosivustolla termeillä “me”, “meitä”, “meidän” eri muodoissaan, “Stragen” ja “Stragen Pharma SA” tarkoitetaan Stragen Pharma SA:ä ja sen konserniyhtiöitä, asiayhteydestä riippuen. “Sinä” tarkoittaa henkilöä, joka avaa tämän Verkkosivuston ja/tai käyttää sitä.

 

2. Verkkosivuston Tietosuojailmoitus.

Kaikkiin tälle Verkkosivustolle lähetettäviin henkilökohtaisiin tietoihin ja materiaaleihin sovelletaan Tietosuojakäytännössä määriteltyjä ehtoja ja edellytyksiä. Linkki Tietosuojakäytäntöön lisätään lähiaikoina tälle Verkkosivustolle.

3. Tietojen paikkansapitävyys, täydellisyys ja ajantasaisuus.

Vaikka pyrimme kaikin kohtuullisin keinoin varmistamaan tällä Verkkosivustolla annettujen tietojen paikkansapitävyyden ja täydellisyyden, emme ole vastuussa, jos tällä Verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole paikkansapitäviä tai täydellisiä. On omalla vastuullasi, jos luotat tällä Verkkosivustolla annettuun materiaaliin. Hyväksyt, että sinun vastuullasi on seurata tällä Verkkosivustolla annettuihin materiaaleihin ja tietoihin tehtäviä muutoksia.

4. Vastuuvapauslauseke.

Tämän Verkkosivuston käyttösi on omalla vastuullasi.

 

5. Takuiden poissulkeminen.

Tämä Verkkosivusto tarjotaan sinulle “sellaisena kuin se on” ja “silloin kun se on saatavilla”. Stragen ei täten anna minkäänlaisia nimenomaisia, epäsuoria, lakisääteisiä tai muita takuita (mukaan lukien epäsuorat takuut myyntikelpoisuudesta tai tyydyttävästä laadusta sekä sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen) mukaan lukien takuut tai vakuutukset siitä, että tällä Verkkosivustolla annettu materiaali on täydellistä, paikkansapitävää, luotettavaa, ajantasaista, kolmansien osapuolten oikeuksia loukkaamatonta, että pääsy tälle Verkkosivustolle olisi keskeytyksetön tai virheetön tai vapaa viruksista, että tämä Verkkosivusto olisi turvallinen, että tämän Verkkosivuston kautta saadut neuvot tai mielipiteet Stragenilta olisivat paikkansapitäviä tai luotettavia ja vastuu näihin liittyviin takuisiin tai vakuutuksiin evätään nimenomaisesti. Sovellettava lainsäädäntö tietyissä valtioissa ei välttämättä salli epäsuorien takuiden poissulkemista, joten tiettyjen takuiden poissulkemista ei välttämättä sovelleta sinuun. Ota selvää sinuun sovellettavista paikallisista laeista.

Varaamme oikeuden rajoittaa, keskeyttää tai lakkauttaa pääsysi tälle Verkkosivustolle tai jollekin Verkkosivuston ominaisuudelle tai sen osan ominaisuudelle koska tahansa.

 

6. Vastuunrajoitus.

Siltä osin kuin sovellettava laki sallii Stragenilla ja/tai toisella osapuolella, joka on osallistunut tämän Verkkosivuston luomiseen, tuottamiseen tai toimittamiseen meidän puolestamme, ei ole korvausvastuuta tai mitään muutakaan vastuuta mistään välittömistä, välillisistä, satunnaisista, erityisistä tai rangaistusluontoisista vahingoista, kustannuksista, menetyksistä tai korvausvelvollisuuksista, jotka aiheutuvat millä tahansa tavalla tähän Verkkosivustoon pääsystäsi, sen käytöstäsi tai siitä, että et pääse sitä käyttämään, tämän Verkkosivuston sisällön muutoksesta tai jostain muusta Verkkosivustosta, johon sinulla on pääsy tällä Verkkosivustolla olevan linkin kautta tai jostain muista toimista, joihin ryhdymme tai laiminlyömme ryhtyä meille lähettämäsi sähköpostiviestin perusteella.

Stragen ja/tai toinen osapuoli, joka on osallistunut tämän Verkkosivuston luomiseen, tuottamiseen tai toimittamiseen, ei ole vastuussa tällä Verkkosivustolla tarjottujen materiaalien ja palveluiden ylläpitämisestä tai oikaisuiden, päivitysten tai julkaisuiden tekemisestä näiden yhteydessä. Mitä tahansa tämän Verkkosivuston materiaalia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Lisäksi siltä osin kuin sovellettava laki sallii Stragenilla ei ole mitään korvausvastuuta tai muutakaan vastuuta mistään kärsimästäsi menetyksestä, joka aiheutuu viruksista, jotka voivat saastuttaa tietokonelaitteistoasi tai muuta omaisuuttasi sen seurauksena, että käytät tai lataat tämän Verkkosivuston materiaalia tai sinulla on pääsy tällaiseen materiaaliin. Jos päätät ladata materiaalia tältä Verkkosivustolta, tämä tapahtuu omalla vastuullasi.

Siltä osin kuin sovellettava laki sallii, luovut nimenomaisesti kaikista Strageniin, sen toimihenkilöihin, johtajiin, työntekijöihin, toimittajiin ja ohjelmoijiin kohdistuvista vaatimuksista, joita saattaa syntyä tämän Verkkosivuston käytöstäsi tai pääsystäsi siihen.

 

7. Omistus ja Luottamuksellisuus.

Ellei Käyttöehdoissa ole toisin määritetty, Stragen omistaa kaikki tähän Verkkosivustoon sisältyvät kuvat ja tiedot tai ne ovat muulla tavoin Stragenille osoitettuja. Stragen ei anna mitään takuuta tai vakuutusta siitä, että kyseiset materiaalit eivät loukkaisi kolmansien oikeuksia. Ellei näissä Käyttöehdoissa ole toisin määritetty, tällä Verkkosivustolla esiintyvät tavaramerkit, logot ja palvelutuotemerkit (yhdessä “Merkit”) ovat Stragenin tai kolmansien osapuolten omistamia rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä Merkkejä, joita ei saa käyttää ilman kirjallista lupaa Stragenilta tai kyseisten Merkkien omistajilta. Hyväksyt ja tunnustat, että kaikki meille toimittamasi tiedot tai materiaalit, mukaan lukien mutta ei näihin rajoittuen, palaute, kysymykset, kommentit, ehdotukset tai vastaavat, katsotaan ei-luottamuksellisiksi, eikä Stragenilla ole mitään velvoitteita kyseisiin tietoihin nähden. Hyväksyt, että Stragen voi käyttää tällaisia tietoja ja/tai materiaaleja millä tahansa tavalla. Näin ollen myönnät nimenomaisesti Stragenille oikeuden jäljentää, uudelleen lähettää ja/tai julkaista tällaisia tietoja ja/tai materiaaleja. Stragen saa vapaasti käyttää tällaisten tietojen ja/tai materiaalien sisältämiä ideoita, konsepteja, know-how’ta ja tekniikoita mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta, tällaisia tietoja ja/tai materiaaleja sisältävien tuotteiden kehittäminen, valmistaminen ja markkinoiminen. Lähettämällä tällaisia tietoja ja/tai materiaaleja takaat myös sen, että omistat lähettämäsi materiaalin/sisällön, että se ei ole halventavaa ja että Stragenin käyttö ei riko minkään kolmannen osapuolen oikeuksia tai muutoinkaan aiheuta sitä, että rikkoisimme sovellettavia lakeja.

 

8. Omistus ja Luottamuksellisuus.

Ellei Käyttöehdoissa ole toisin määritetty, Stragen omistaa kaikki tähän Verkkosivustoon sisältyvät kuvat ja tiedot tai ne ovat muulla tavoin Stragenille osoitettuja. Stragen ei anna mitään takuuta tai vakuutusta siitä, että kyseiset materiaalit eivät loukkaisi kolmansien oikeuksia. Ellei näissä Käyttöehdoissa ole toisin määritetty, tällä Verkkosivustolla esiintyvät tavaramerkit, logot ja palvelutuotemerkit (yhdessä “Merkit”) ovat Stragenin tai kolmansien osapuolten omistamia rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä Merkkejä, joita ei saa käyttää ilman kirjallista lupaa Stragenilta tai kyseisten Merkkien omistajilta. Hyväksyt ja tunnustat, että kaikki meille toimittamasi tiedot tai materiaalit, mukaan lukien mutta ei näihin rajoittuen, palaute, kysymykset, kommentit, ehdotukset tai vastaavat, katsotaan ei-luottamuksellisiksi, eikä Stragenilla ole mitään velvoitteita kyseisiin tietoihin nähden. Hyväksyt, että Stragen voi käyttää tällaisia tietoja ja/tai materiaaleja millä tahansa tavalla. Näin ollen myönnät nimenomaisesti Stragenille oikeuden jäljentää, uudelleen lähettää ja/tai julkaista tällaisia tietoja ja/tai materiaaleja. Stragen saa vapaasti käyttää tällaisten tietojen ja/tai materiaalien sisältämiä ideoita, konsepteja, know-how’ta ja tekniikoita mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta, tällaisia tietoja ja/tai materiaaleja sisältävien tuotteiden kehittäminen, valmistaminen ja markkinoiminen. Lähettämällä tällaisia tietoja ja/tai materiaaleja takaat myös sen, että omistat lähettämäsi materiaalin/sisällön, että se ei ole halventavaa ja että Stragenn käyttö ei riko minkään kolmannen osapuolen oikeuksia tai muutoinkaan aiheuta sitä, että rikkoisimme sovellettavia lakeja.

 

9. Linkit.

Selaamalla tätä Verkkosivustoa pääset käyttämään linkkejä ja viittauksia muille verkkosivustoille. Nämä linkit ja viittaukset on tarjottu ainoastaan helpottamaan käyttöäsi. Stragen ei takaa, että kyseisiin linkkeihin sisältyvät tiedot ja/tai materiaalit olisivat oikeita ja täydellisiä tai että linkkien käytettävyys olisi oikea ja täydellinen. Stragen ei ota vastuuta mistään tällaisista muista verkkosivustoista tai niillä julkaistuista tiedoista tai materiaaleista eikä se myöskään ota vastuuta mistään niillä tarjotuista tuotteista tai palveluista. Linkkien käyttösi kolmansien osapuolten verkkosivustoille tapahtuu kokonaan omalla vastuullasi ja tällöin sovelletaan kyseisten verkkosivustojen käyttöehtoja. Ellei Stragen ole myöntänyt sinulle nimenomaista kirjallista lupaa, et saa luoda muilta verkkosivustoilta linkkejä tähän Verkkosivustoon.

10. Virheet, virukset ja muut.

Stragen ei takaa, että tämän Verkkosivuston kautta tai siltä saatavat tiedot tai materiaalit olisivat häiriöttömät tai virheettömät, niissä ei olisi vikoja, viruksia tai muita haitallisia komponentteja ja että ne eivät siten aiheuttaisi tietokonelaitteistollesi vahinkoa, tai että tällaiset mahdolliset havaitut ongelmat korjattaisiin. Sinun tulee ryhtyä kaikkiin varotoimiin, kun avaat tämän Verkkosivuston.

 

11. Kielletyt toimenpiteet.

Sinä olet vastuussa kaikesta tälle Verkkosivustolle lähettämästäsi materiaalista. Lisäksi on ankarasti kiellettyä häiritä muita tämän Verkkosivuston käyttäjiä sekä suorittaa sellaisia toimenpiteitä, joita Stragen voi oman harkintansa mukaan pitää epäasiallisina ja/tai jotka voidaan katsoa tähän Verkkosivustoon sovellettavien lakien mukaan laittomiksi tai kielletyiksi, mukaan lukien mutta ei rajoittuen:

– Kaikki toimet, jotka loukkaisivat joko henkilöiden yksityisyyttä (mukaan lukien yksityisten tietojen lähettäminen ilman kyseisen henkilön suostumusta) tai muita lainmukaisia oikeuksia;

– Tämän Verkkosivuston käyttäminen Stragenin, sen työntekijöiden tai muiden henkilöiden halventamiseen tai herjaamiseen tai toimiminen sellaisella tavalla, joka on omiaan vaarantamaan Stragenin hyvää mainetta;

– Sellaisia viruksia sisältävien tiedostojen lataaminen, jotka voivat aiheuttaa Stragenin omaisuuden tai muiden henkilöiden omaisuuden vahingoittumisen; ja

– Luvattomien materiaalien lähettäminen tai levittäminen tälle Verkkosivustolle mukaan lukien mutta ei näihin rajoittuen, materiaalit, jotka meidän mielestämme aiheuttavat todennäköisesti pahennusta, ovat haitallisia Stragenin tai kolmannen osapuolen järjestelmille tai verkkoturvallisuudelle tai loukkaavat näitä, ovat halventavia, rasistisia, säädyttömiä, uhkaavia, pornografisia tai muutoin laittomia.

 

12. Oikeuksien pidättäminen.

Stragen varaa kaikki itselleen kuuluvat oikeudet ja regressioikeudet, joita ei ole nimenomaisesti näissä Käyttöehdoissa määritetty. Minkään näissä Käyttöehdoissa määritetyn ei ole tulkittava antavan, konkludenttisesti tai muutoin, mitään lisenssiä tai oikeutta Stragenin tai muun henkilön tai yhteisön tekijänoikeuteen, patenttiin, tavaramerkkiin tai muuhun immateriaalioikeuteen.

 

13. Sovellettava lainsäädäntö ja tuomiovalta. 

Stragen ei takaa, että tällä Verkkosivustolla olevat materiaalit ja tiedot olisivat asianmukaisia tai saatavilla koko maassa tai kaikilla kansallisilla kielillä.

Ellei sovellettavasta pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, sinä ja Stragen sovitte, että tämän Verkkosivuston käyttöä koskevaan tai tästä käytöstä aiheutuvaan riitaan tai vaatimukseen sovelletaan Sveitsin lainsäädäntöä, ja riita tai vaatimus ratkaistaan yksinomaisesti Geneven, Sveitsin, tuomioistuimissa.

 

14. Käyttöehtojen muutokset. 

Stragen voi koska tahansa ilman ennakkoilmoitusta muuttaa ja/tai muokata ja/tai muutoin päivittää Käyttöehtoja oman yksinomaisen harkintansa mukaan. Sitoudut nimenomaisesti noudattamaan niitä ehtoja, jotka ovat voimassa sillä hetkellä, kun avaat tämän Verkkosivuston. Jatkamalla tämän Verkkosivuston käyttöä tai siihen pääsyä, sinun katsotaan hyväksyvän Käyttöehdot muutoksineen. Sinun vastuullasi on tarkistaa Käyttöehdot säännöllisesti.